Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Ol 1335/16 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2017-01-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie skargi na działalność Starosty na skutek skargi kasacyjnej skarżącego od postanowienia w przedmiocie odrzucenia skargi

II SA/Wr 672/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-30

Skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 783/11