Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

II SA/Wr 433/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-03-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi J. J. na pismo Burmistrza S. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie przyznania dotacji celowej w ramach programu priorytetowego pn. [...]

II SA/Ol 504/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-11-20

Sprawa ze skargi J. B. na zarządzenie Wójta Gminy w przedmiocie odwołania ze stanowiska Dyrektora Gminnego Centrum Kultury na skutek skargi kasacyjnej Wójta Gminy od wyroku z 3 września 2019 r., sygn. akt II SA/Ol 504/19

II SA/Op 346/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-02-15

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Opolu w sprawie ze skargi A. R. na Burmistrza Gminy Paczków w przedmiocie działalności Burmistrza Gminy Paczków