Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 603/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie sprawy ze skargi L. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy