Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

III OZ 425/22 - Postanowienie NSA z 2022-07-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej nr [...] w przedmiocie statutu sołectwa

I SA/Bk 54/22 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2022-06-10

Sprawa ze skargi S. Z. - Niepublicznego Przedszkola [...] w S. na czynność Burmistrza S. w przedmiocie niewypłacenia w należytej wysokości dotacji oświatowej w roku 2021

II SAB/Wr 58/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-07-26

Skarga kasacyjna na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy M. w przedmiocie realizacji inwestycji celu publicznego

II SA/Gd 30/22 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2022-09-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Czersku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulicy [...] w C.

III OZ 495/22 - Postanowienie NSA z 2022-09-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej , nr [...] w przedmiocie statutu sołectwa [...]

III OZ 527/22 - Postanowienie NSA z 2022-09-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w W. nr [...] w przedmiocie statutu sołectwa J.