Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Burmistrz Miasta i Gminy X

I OZ 220/10 - Postanowienie NSA z 2010-04-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w przedmiocie informacji publicznej

II OZ 331/18 - Postanowienie NSA z 2018-04-12

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skarg Kr. Ś. i Spółki 'A' z/s w T. na uchwałę Rady Miejskiej w T. z dnia...

II OZ 853/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie wykonania obowiązku usunięcia odpadów

I OZ 1420/17 - Postanowienie NSA z 2017-09-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi Z.S. na niewykonanie przez Burmistrza Miasta i Gminy S. wyroku WSA w Bydgoszczy , sygn. akt: II SAB/Bd 174/13

II OZ 603/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie sprawy ze skargi L. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania administracyjnego przez Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy

III OZ 425/22 - Postanowienie NSA z 2022-07-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej nr [...] w przedmiocie statutu sołectwa

III OZ 495/22 - Postanowienie NSA z 2022-09-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej , nr [...] w przedmiocie statutu sołectwa [...]

III OZ 527/22 - Postanowienie NSA z 2022-09-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w W. nr [...] w przedmiocie statutu sołectwa J.