Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 33/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-02-22

Skarga H. D. na Burmistrza [...] w przedmiocie skargi w trybie działu VIII K.p.a.

II SA/Op 587/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-12-12

Sprawa ze skargi A Sp. z o.o. Oddział w K. na pismo Burmistrza Nysy w przedmiocie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SAB/Op 4/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza [...] w przedmiocie bezczynności w zakresie stosunków wodnych na gruncie

II SA/Op 97/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-04-07

Sprawa ze skargi F. S. w przedmiocie skargi na burmistrza