Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 392/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Prudnika w przedmiocie warunków zabudowy terenu

I SA/Op 319/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-07-31

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Gminy Paczków w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości

II SAB/Op 12/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-11-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Prudnika w przedmiocie warunków zabudowy terenu

II SAB/Op 3/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-05-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Głogówka w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SAB/Op 11/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-05-22

Skarga A. L. i L. L. na bezczynność Burmistrza Prudnika w przedmiocie przewlekłości postępowania administracyjnego związanego z udostępnieniem informacji publicznej

II SA/Op 554/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-01-23

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Op 26/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-02-09

Sprawa ze skargi A. K. na Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SAB/Op 13/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-07-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Dobrodzienia w przedmiocie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

II SAB/Op 28/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-11-20

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Nysy w przedmiocie warunków zabudowy terenu