Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 353/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-07-26

Sprawa ze skargi W. W. na postępowanie Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie sfałszowania dokumentacji technicznej

II SA/Op 353/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-12-13

Zażalenie na postępowanie Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie sfałszowania dokumentacji technicznej

II SAB/Op 4/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-04-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Ozimka w przedmiocie informacji publicznej

II SA/Op 353/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-09-21

Skarga W. W. na postępowanie Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie sfałszowania dokumentacji technicznej wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy

II SA/Op 2/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-04-12

Sprawa ze skargi K. J., W. J., J. B., E. B., K. K., B. K., B. K., R. K., U. O., S. K., I. Z., D. P., S. R., L. P., A. P. na Burmistrza Gminy Wołczyn w przedmiocie nakazania wstrzymania procedury sprzedaży drogi

II SA/Op 353/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-10-25

Skarga W. W. na postępowanie Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie sfałszowania dokumentacji technicznej

II SO/Op 8/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-08-09

Wniosek w przedmiocie postępowania rozgraniczeniowego

II SAB/Op 31/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-01-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Olesna w przedmiocie informacji publicznej