Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Op 25/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-11-03

Sprawa ze skargi L. L. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza [...] w przedmiocie warunków zabudowy terenu

II SAB/Op 40/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-11-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Nysy w przedmiocie przydziału lokalu mieszkalnego

II SA/Op 676/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-01-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Burmistrza Prudnika w przedmiocie warunków zabudowy terenu

II SA/Op 511/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-11-07

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Nysy w przedmiocie zasiłku celowego na zakup żywności w ramach programu 'Pomoc państwa w zakresie dożywiania'

II SA/Op 505/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-29

Sprawa ze skargi M. A. na Burmistrza Grodkowa w przedmiocie odmowy przydziału lokalu mieszkalnego

II SA/Op 542/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Nysy w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

II SA/Op 541/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-12

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Nysy w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku celowego

II SA/Op 576/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-30

Sprawa ze skargi L. L. na Burmistrza [...] w przedmiocie odszkodowania