Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 14/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-02-20

Sprawa ze skargi R. M. na Burmistrza Olesna w przedmiocie przydziału lokalu socjalnego

II SA/Op 245/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-09-03

Sprawa ze skargi L. I. na Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie działalności burmistrza

II SAB/Op 70/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-12-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Olesna w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przywrócenie zjazdu z drogi publicznej

II SA/Op 14/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-04-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi R. M. na Burmistrza Olesna w przedmiocie przydziału lokalu socjalnego

II SAB/Op 64/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-10-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Nysy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Op 57/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-10-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Ozimka w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Op 264/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-09-20

Sprawa ze skargi L. I. na Burmistrza Głuchołaz w przedmiocie działalności burmistrza

II SA/Op 346/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-02-15

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Opolu w sprawie ze skargi A. R. na Burmistrza Gminy Paczków w przedmiocie działalności Burmistrza Gminy Paczków

II SAB/Op 58/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-09-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Ozimka w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SO/Op 9/19 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-09-30

Wniosek L. I. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Głuchołaz za nieprzekazanie akt sprawy i odpowiedzi na skargę w sprawie przewlekłego prowadzenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej