Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Op 257/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza [...] w przedmiocie odebrania zwierząt

II SAB/Op 28/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-06-21

Sprawa ze skargi K. K. na przewlekłość postępowania Burmistrza Dobrodzienia w przedmiocie prowadzenia postępowania w sprawie czasowego odebrania zwierząt

II SA/Op 368/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-09-30

Sprawa ze skargi Z. C. i S. C. na pismo Burmistrza Otmuchowa w przedmiocie statusu strony w sprawie warunków zabudowy

II SO/Op 12/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-06-11

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku R. P. o przyznanie zasiłku celowego

II SA/Op 91/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-05-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Kamiennik w przedmiocie wyznaczenia ośrodka pomocy społecznej jako podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodziny i pieczy zastępczej oraz upoważnienie kierownika ośrodka pomocy społecznej do załatwiania spraw z tego zakresu

II SA/Op 274/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-07-26

Sprawa ze skargi B. A. na pismo Burmistrza Grodkowa w przedmiocie odmowy umieszczenia na liście osób oczekujących na przydział lokalu komunalnego