Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II OSK 214/05 - Wyrok NSA z 2005-11-15

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Elblągu w przedmiocie zarzutów do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego