Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 265/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-29

Sprawa ze skargi M. B. na Burmistrza [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do najmu lokalu

II SA/Op 275/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-10-31

Sprawa ze skargi R. Z. na Burmistrza [...] w przedmiocie odsetek za zwłokę w wypłacie stypendium szkolnego

II SA/Op 265/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-10-24

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania prawa do najmu lokalu

II SAB/Op 25/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-01-28

Skarga A.C. na bezczynność Burmistrza Miasta Brzeg w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SAB/Op 21/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-07-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Strzelec Opolskich w przedmiocie informacji publicznej

I SA/Op 309/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-11-10

Sprawa ze skargi na interpretację indywidualną Burmistrza Ujazdu w przedmiocie podatku od nieruchomości

II SAB/Op 25/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-04-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta Brzegu w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SAB/Op 37/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-30

Skarga A. C. na bezczynność Burmistrza Miasta Brzeg w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SAB/Op 39/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-12-30

Skarga A. C na bezczynność Burmistrza Miasta Brzeg w przedmiocie zmiany zagospodarowania terenu na skutek wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy

II SAB/Op 24/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-11-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza [...] w przedmiocie przydziału lokalu mieszkalnego
1   Następne >   2