Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych X

II SA/Wa 800/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie wniosku o nakazanie sprostowania danych o stanie zdrowia

II SA/Wa 2102/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-09

Skarga kasacyjna na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ze skargi na niewłaściwe zabezpieczenie danych osobowych

I OZ 283/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...], nr [...] w przedmiocie przetwarzania danych osobowych

II SA/Wa 2078/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-28

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi W. A. na postanowienie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nr [...] w przedmiocie odmowy uwzględnienia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy