Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych X

II SAB/Wa 1130/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-09-25

Skarga kasacyjna na bezczynność Generalnego Inspektora ochrony Danych Osobowych w przedmiocie rozpoznania skargi

I OZ 1343/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przetwarzania danych osobowych i niespełnienia o...