Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Op 41/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-09-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu w przedmiocie prawa do emerytury

II SA/Op 415/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-10-06

Sprawa ze skargi G. B. na Miejski Zarząd Dróg w Opolu w przedmiocie opłaty za postój w strefie płatnego parkowania

II SAB/Op 25/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-07-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Gminy Kędzierzyn-Koźle w przedmiocie niewykonania decyzji w sprawie prawa do świadczeń rodzinnych

I SA/Op 477/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu w przedmiocie ustalenia należności z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy

I SA/Op 537/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-09-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie zmiany trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i przedszkoli

I SA/Op 356/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i umorzenie postępowania

I SA/Op 428/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-06-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy Nysa w przedmiocie ustalenia wysokości stawek opłaty skarbowej

I SAB/Op 4/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-07-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosku o umorzenie należności z tytułu składek

I SA/Op 671/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-12-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Gminy Niemodlin w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego

II SAB/Op 54/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-09-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu - Inspektorat w przedmiocie wydania decyzji administracyjnej w sprawie zwrotu składek na ubezpieczenie zdrowotne
1   Następne >   2