Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II OSK 1595/18 - Wyrok NSA z 2020-09-17

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie nakazu rozbiórki

II OSK 1038/20 - Wyrok NSA z 2020-09-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zmiany sposobu użytkowania oraz przebudowy fermy drobiu

II OSK 1074/20 - Wyrok NSA z 2020-09-02

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nałożenia obowiązku przedstawienia dokumentów

II OSK 1254/18 - Wyrok NSA z 2020-09-10

Skarga kasacyjna na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki

II OZ 616/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

II OZ 608/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania nieważnościowego

II OSK 1365/20 - Wyrok NSA z 2020-09-17

Skarga kasacyjna na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na użytkowanie budynku

II OZ 651/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 656/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze sprzeciwu W. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. od decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , znak: [...] w przedmiocie uchylenia decyzji o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji i przekazania sprawy do ponownego rozpat...

II OSK 2259/18 - Wyrok NSA z 2020-09-29

Skarga kasacyjna na postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie skierowania do wykonania zastępczego
1   Następne >   +2   5