Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

I OZ 18/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-25

Wniosek o wznowienie postępowania w sprawie wydanego postanowienia NSA w przedmiocie oddalenia zażalenia P. J. na postanowienie WSA w Szczecinie , sygn. akt II SAB/Sz 49/04 w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ś. w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publiczne...

I OZ 16/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie zwolnienia od kosztów sądowych sygn. akt II SAB/Sz 71/04 w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ś. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OZ 16/05 - Postanowienie NSA z 2005-05-25

Wniosek o wznowienie postępowania w sprawie wydanego postanowienia NSA w przedmiocie oddalenia zażalenia P. J. na postanowienie WSA w Szczecinie , sygn. akt II SAB/Sz 71/04 w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świnoujściu w przedmiocie odmowy udzielenia informacji ...

I OZ 19/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy sygn. akt II SAB/Sz 52/04 w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ś. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

I OZ 22/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-10

Zażalenie od postanowienia WSA w Szczecinie w sprawie z wniosku P. J. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Ś.

I OZ 23/05 - Postanowienie NSA z 2005-07-12

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie wydanego postanowienia NSA w sprawie z wniosku Pi. J. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Ś.

I OZ 24/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-10

Zażalenie od postanowienia WSA w Szczecinie w sprawie z wniosku P.J. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Ś.

I OZ 21/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy sygn. akt II SAB/Sz 55/04 w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ś. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II OZ 1097/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji nakazującej rozbiórkę

II OZ 1103/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-16

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji dotyczącej nakazu rozbiórki budynku
1   Następne >   +2   +5   +10   18