Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II OZ 239/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji udzielającej pozwolenia na budowę

II OZ 229/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Nr [...] w przedmiocie odmowy wyłączenia pracownika organu administracji publicznej od udziału w postępowaniu

II OZ 231/06 - Postanowienie NSA z 2006-03-02

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji wnoszącej sprzeciw w sprawie budowy ogrodzenia

II OZ 1198/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji udzielającej pozwolenia na budowę postanaw...

II OZ 367/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi D., M., J., M. W. na niewykonanie wyroku Sądu wydanego w sprawie VII SA/Wa 1820/04

II OZ 404/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-20

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oku znak [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II OZ 1186/05 - Postanowienie NSA z 2006-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 685/04 o odrzuceniu zażalenia Z. S. na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 685/04 o odrzuceniu skargi kasacyjnej Z. S. od wyroku WSA w Warszawie sygn. akt VII SA/Wa 685/04 o oddaleniu skargi K. i T. F, i Z. S. na decyzję Głównego Inspektora Nad...

II OSK 52/06 - Postanowienie NSA z 2006-02-23

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie niewykonania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta W. wyroku WSA we Wrocławiu i na podstawie art. 185 par. 1 ustawy

II OSK 1220/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-21

Skarga kasacyjna na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji nakazującej rozbiórkę

II OZ 405/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-25

Zażalenie na zarządzenia w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oku znak [...] w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości
1   Następne >   +2   +5   +10   14