Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

I OZ 2042/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-25

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OZ 2102/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-25

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II OZ 1434/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , znak: [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia

II OZ 1428/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia w sprawie ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. , znak [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego

II OSK 2937/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-13

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Białymstoku w przedmiocie samowolnej budowy stawu

II OZ 1469/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki

II OZ 1450/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie odmowy przyznania G. L. prawa pomocy w zakresie częściowym przez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na postanowienie P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w G. Nr ... w przedmiocie zarzutów dotyczących prowadzenia egzekucji w sprawie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

II OZ 1467/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki

II OZ 1444/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego znak [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki

II OZ 36/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału VII WSA w Warszawie w przedmiocie wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   37