Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Budownictwa X

I OSK 1735/07 - Wyrok NSA z 2008-12-02

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Budownictwa w przedmiocie wniosku o umorzenie postępowania administracyjnego

I OSK 1776/07 - Wyrok NSA z 2008-12-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i ustalenia odszkodowania

II OSK 1469/08 - Wyrok NSA z 2008-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego

I OSK 1413/07 - Wyrok NSA z 2008-12-01

Skargi kasacyjne Prezydenta Miasta Poznania i Ministra Budownictwa od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg A. R., M. N. i B. N. na decyzję Ministra Budownictwa nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia zatwierdzającego protokół zdawczo

I OSK 1662/07 - Wyrok NSA z 2008-12-01

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. K. na decyzje Ministra Budownictwa nr [...] i nr [...] w przedmiocie niezwłocznego zajęcia nieruchomości pod pas drogowy autostrady

I OSK 1775/07 - Wyrok NSA z 2008-12-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie zezwolenie na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OSK 1781/07 - Wyrok NSA z 2008-12-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OSK 1902/07 - Wyrok NSA z 2008-12-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie zajęcia nieruchomości

I OSK 1534/07 - Wyrok NSA z 2008-12-08

Skargi kasacyjne Prezydenta Miasta Krakowa i [...] Spółki z o.o. z siedzibą w K. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia o wywłaszczeniu nieruchomości

I OSK 1734/07 - Wyrok NSA z 2008-12-01

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Budownictwa w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości
1   Następne >   2