Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

OSK 1331/04 - Wyrok NSA z 2005-04-27

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 815/05 - Wyrok NSA z 2005-10-11

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie rekompensaty pieniężnej

I OSK 237/05 - Wyrok NSA z 2005-12-13

Skarga o wznowienie postępowania w sprawie odmowy przyznania odszkodowania

OSK 849/04 - Wyrok NSA z 2005-02-23

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie nieważności orzeczeń o wywłaszczeniu i odszkodowaniu.

OSK 1068/04 - Wyrok NSA z 2005-02-25

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości

OSK 162/04 - Wyrok NSA z 2005-03-10

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania uchyla zaskarżony wyrok oraz decyzję z Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z 12 kwietnia 2000 r. (...) oraz poprzedzającą ją decyzję Wojewody W....

OSK 1065/04 - Wyrok NSA z 2005-03-02

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie komunalizacji

OSK 1184/04 - Wyrok NSA z 2005-03-16

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenie nieważności decyzji

OSK 783/04 - Wyrok NSA z 2005-03-10

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w S. orzekającej o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

OSK 1228/04 - Wyrok NSA z 2005-03-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie cofnięcia licencji przewozowej na wykonywanie międzynarodowego transportu przewozu osób
1   Następne >   +2   4