Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

II GZ 18/05 - Postanowienie NSA z 2005-03-22

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury sygn. akt ŁR-WT-5420-49-3a/02 w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy

OSK 162/04 - Wyrok NSA z 2005-03-10

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania uchyla zaskarżony wyrok oraz decyzję z Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z 12 kwietnia 2000 r. (...) oraz poprzedzającą ją decyzję Wojewody W....

OSK 1065/04 - Wyrok NSA z 2005-03-02

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie komunalizacji

OSK 1184/04 - Wyrok NSA z 2005-03-16

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenie nieważności decyzji

OSK 783/04 - Wyrok NSA z 2005-03-10

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego w S. orzekającej o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

OSK 1228/04 - Wyrok NSA z 2005-03-23

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie cofnięcia licencji przewozowej na wykonywanie międzynarodowego transportu przewozu osób

OSK 975/04 - Wyrok NSA z 2005-03-10

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

OSK 294/04 - Wyrok NSA z 2005-03-04

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie postępowania nadzorczego dotyczącego nieruchomości warszawskiej uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania.

OSK 1086/04 - Wyrok NSA z 2005-03-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie cofnięcia licencji przewozowej na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego

OSK 8/04 - Wyrok NSA z 2005-03-15

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy przyznania własności czasowej do nieruchomości położonej w W. przy ul. R. 6 ozn. nr hip. [...].