Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

II OSK 1629/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-05

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

II OSK 1563/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-30

Skargi kasacyjne R. W. i J. W. na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg R. W. i J. W. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [..], nr [..] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi