Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OZ 310/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 607/05 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury

I OSK 1908/06 - Postanowienie NSA z 2008-05-06

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji