Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OZ 772/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...], nr [...] w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

I OZ 792/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o stwierdzenie nieważności

II OSK 1563/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-30

Skargi kasacyjne R. W. i J. W. na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg R. W. i J. W. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [..], nr [..] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

I OZ 791/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-14

Skarga o stwierdzenie nieważności

I OZ 535/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-08

Wniosek w przedmiocie wywłaszczenia i ustalenia odszkodowania za nieruchomość