Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OZ 887/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości

II OZ 1299/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] lutego znak: [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej

I OZ 924/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-19

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA w Warszawie w przedmiocie nabycia przez gminę prawa własności nieruchomości

II OSK 1563/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-23

Skargi kasacyjne R. W. i J. W. od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skarg R. W. i J. W. na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi