Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

II OSK 453/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-22

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. G. na postanowienie Ministra Infrastruktury , Nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania odwoławczego

II GSK 162/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-18

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi W. T. na pismo Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie uznania skargi za bezzasadną w przedmiocie egzaminu na egzaminatora

I OSK 305/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-04

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Infrastruktury

I OSK 1143/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-21

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego

I OSK 1291/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OSK 1994/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 2238/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-09

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przekazania nieruchomości w zarząd i użytkowanie