Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OSK 2736/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w części

I OSK 2735/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w części

I OSK 792/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

II OSK 1692/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

I OSK 1767/12 - Postanowienie NSA z 2012-08-02

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury , nr [...]w przedmiocie uchybienia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OSK 1566/12 - Postanowienie NSA z 2012-07-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji