Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

VI SA/Wa 2369/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-22

Sprawa ze skargi J. K. na czynność Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego w przedmiocie odmowy wydania decyzji w sprawie uprawnienia do wytwarzania, modernizacji i naprawy zbiorników cystern drogowych i wagonów

I SA/Wa 2213/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

IV SAB/Wa 264/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-30

Sprawa ze skargi L. K. i S. S. na przewlekłość Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie przewlekłości postępowania administracyjnego