Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

II OZ 737/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OZ 24/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012

II OZ 483/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury oku, znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I OSK 2382/12 - Postanowienie NSA z 2013-04-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II OZ 178/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-13

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie umorzenia p...

II OZ 115/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , znak: [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012

I OZ 215/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 729/10 o odrzuceniu zażalenia E. L., J. L. i J. L. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 729/10 o odrzuceniu zażalenia E. L., J. L. i J. L. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 729/10 o odrzuceniu skarg...

I OSK 1995/11 - Postanowienie NSA z 2013-04-11

Skargi kasacyjne I. Ł., O. Ł., R. Ł. Oraz K. Ł. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr (...) w przedmiocie wywłaszczenia nieruchomości i odszkodowania

I OSK 44/12 - Postanowienie NSA z 2013-06-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przyznania prawa użytkowania wieczystego do gruntu

I OZ 229/13 - Postanowienie NSA z 2013-04-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z dniem 0
1   Następne >   +2   4