Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Sąd Naczelny Sąd Administracyjny X

II OSK 2732/12 - Wyrok NSA z 2014-04-10

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Zielonki w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki nr 07 w granicach administracyjnych miejscowości Pękowice