Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OSK 509/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-13

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

II OZ 57/14 - Postanowienie NSA z 2014-01-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie pozwolenia na realizację inwestycji przeciwpowodziowej

I OSK 1132/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-02

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II OZ 1125/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-30

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak [...] w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

I OSK 1162/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-02

Skargi kasacyjne Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OZ 287/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku B.N. o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata i zwolnienie z kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia[...] marca 2009 r., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji z naruszeniem prawa

I OSK 2712/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-13

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 983/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

II GSK 2268/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-14

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi M. Spółki z o.o. w B. na czynność Centrum Unijnych Projektów Transportowych w W. zgłoszenia do rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

I OZ 507/14 - Postanowienie NSA z 2014-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie nabycia przez gminę z mocy prawa nieruchomości zajętej pod drogę publiczną
1   Następne >   +2   6