Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

II GSK 630/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-29

Skarga o stwierdzenie nieważności informacji w przedmiocie odrzucenia wniosku o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 64/14 - Postanowienie NSA z 2015-05-13

Wniosek w przedmiocie zwrotu opłaty z tytułu udzielenia licencji pos...

II OSK 1082/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-19

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II GSK 64/14 - Wyrok NSA z 2015-03-11

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi O. Spółki z o.o. w R. na czynność Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy zwrotu opłaty z tytułu udzielenia licencji

II GZ 77/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-11

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy kary dyscyplinarnej w postaci upomnienia

I OSK 2990/14 - Wyrok NSA z 2015-02-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia o wywłaszczeniu nieruchomości

II OZ 568/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji linii kolejowej

II OZ 193/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju znak [...] w przedmiocie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej

I OSK 2806/14 - Wyrok NSA z 2015-01-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

II GZ 204/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności informacji w przedmiocie rozpatrzenia protestu
1   Następne >   +2   +5   +10   17