Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

II GSK 630/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-29

Skarga o stwierdzenie nieważności informacji w przedmiocie odrzucenia wniosku o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 2517/14 - Postanowienie NSA z 2015-04-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie określenia przypadającej do zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

I OSK 669/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2131/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II GSK 936/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-29

Skargi kasacyjne K. L., P. U., W. P. od postanowienie WSA w W. w sprawie ze skarg K. L., P. U., W. P. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju Nr ... w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członków zarządu

II GSK 280/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-14

Skarga o stwierdzenie nieważności informacji w przedmiocie odrzucenia wniosku o dofinansowanie projektu z budżetu Unii Europejskiej

I OSK 3154/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-01

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie zawieszenia postępowania

II OSK 2891/15 - Postanowienie NSA z 2015-12-03

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II GSK 955/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-26

Skarga o stwierdzenie nieważności informacji w sprawie dofinansowania projektu z budżetu Unii Europejskiej

II GSK 1000/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-26

Skarga o stwierdzenie nieważności informacji w sprawie dofinansowania projektu z budżetu Unii Europejskiej