Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I SA/Wa 3529/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-04

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

VII SA/Wa 3023/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

VII SA/Wa 2749/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-06

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie zezwolenie na realizację inwestycji

IV SAB/Wa 2/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wydania decyzji

V SA/Wa 2626/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-24

Wniosek w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu

IV SA/Wa 62/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-02

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania

I SA/Wa 3525/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-04

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

IV SA/Wa 413/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

IV SA/Wa 431/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-26

Skarga I. D. i J. D. na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania z tytułu przejęcia nieruchomości z mocy prawa

I SAB/Wa 31/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-27

Skarga 'E.' S.A. z siedzibą w L. na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji publicznej
1   Następne >   +2   4