Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

V SA/Wa 3330/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z [...] czerwca 2015 r. Nr [...] w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu

V SA/Wa 3280/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z [...] maja 2015 r. Nr [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu dofinansowania wykorzystanego z naruszeniem procedur

IV SA/Wa 3157/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o...

IV SA/Wa 3497/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-21

Skargi kasacyjne P. w P. oraz H. L., P. Z., Z. P., J.J., M. G., G. N., J. H., R. B., M. K., A. M., E. S., T. S., E. K., J. K., Z. C., J. K., B. B., L. B., A. S., G. Z., M. S., M. C., T. C. i M. G. od wyroku WSA w Warszawie z 10 maja 2016 r. sygn. akt IV SA/Wa 3497/15 w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności orzeczenia

IV SA/Wa 3727/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie nałożenia kary za wydanie decyzji z naruszeniem terminu

I SA/Wa 902/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-02

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie uchylenia postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia