Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OSK 1153/15 - Postanowienie NSA z 2017-01-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1109/15 - Postanowienie NSA z 2017-01-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1127/15 - Postanowienie NSA z 2017-01-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1110/15 - Postanowienie NSA z 2017-01-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II OZ 1435/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-10

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w przedmiocie wpisu sądowego w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Budownictwa , znak: [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu

I OZ 1967/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-04

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego w sprawie ze skargi W. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie wniosku o wznowienie postępowania

I OZ 4/17 - Postanowienie NSA z 2017-01-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie ustalenia odszkodowania

II OZ 1456/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie oddalenia wniosku P. S. E. spółki akcyjnej z siedzibą w K.

II OZ 1458/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie oddalenia wniosku P. S. E. spółki akcyjnej z siedzibą w K.

I OZ 2130/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   15