Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OSK 1822/18 - Wyrok NSA z 2019-01-10

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonani decyzji od...

I OZ 15/19 - Postanowienie NSA z 2019-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastru...

I OSK 1786/18 - Wyrok NSA z 2019-01-25

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II GSK 1095/16 - Postanowienie NSA z 2019-01-14

Skarga L Spółki z o.o. w P na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu

I GZ 9/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. nr [...] w przedmiocie ustalenia kwoty dotacji przypadającej do zwrotu do budżetu gminy

I OZ 97/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 20/19 - Postanowienie NSA z 2019-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania

II GSK 1963/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych

II GZ 13/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie nakazu rejestracji używanych odbiorników i ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

I OSK 551/16 - Postanowienie NSA z 2019-04-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu
1   Następne >   +2   +5   +10   32