Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OZ 15/19 - Postanowienie NSA z 2019-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastru...

II GSK 1095/16 - Postanowienie NSA z 2019-01-14

Skarga L Spółki z o.o. w P na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie określenia kwoty dofinansowania przypadającej do zwrotu

I GZ 9/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. nr [...] w przedmiocie ustalenia kwoty dotacji przypadającej do zwrotu do budżetu gminy

I OZ 97/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 20/19 - Postanowienie NSA z 2019-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia odszkodowania

II GSK 1963/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników radiofonicznych

II GZ 13/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie nakazu rejestracji używanych odbiorników i ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

I OSK 551/16 - Postanowienie NSA z 2019-04-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu

I OSK 674/16 - Postanowienie NSA z 2019-04-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa użytkowania wieczystego gruntu

II GSK 1579/18 - Postanowienie NSA z 2019-03-26

Wniosek w przedmiocie nakazu rejestracji i ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjny...
1   Następne >   +2   5