Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OSK 4195/18 - Postanowienie NSA z 2020-01-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odmowy zwrotu nieruchomości

I OSK 4195/18 - Postanowienie NSA z 2020-01-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odmowy zwrotu nieruchomości

I OSK 1790/18 - Postanowienie NSA z 2020-01-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1912/18 - Postanowienie NSA z 2020-01-30

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II GSK 4155/17 - Postanowienie NSA z 2020-09-15

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi A. S.A. z siedzibą , B. S.p.A. z siedzibą , C. z siedzibą , D. S.A. w upadłości układowej z siedzibą , E. Sp. z o.o. w upadłości uk...

II OZ 564/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...] [...] w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy [...]nr [...] w granicach administracyjnych miejscowości [...] rejon granicy z miastem [...]

II GSK 144/20 - Postanowienie NSA z 2020-04-09

Wniosek w przedmiocie nakazu rejestracji odbiorników telewizyjnych oraz ustalenia opłaty za używanie tych odbiorników

I OSK 3293/18 - Postanowienie NSA z 2020-10-02

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II GZ 380/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie nakazu rejestracji i ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych

II GZ 360/20 - Postanowienie NSA z 2020-12-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania ...
1   Następne >   3