Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

II GZ 421/21 - Postanowienie NSA z 2021-12-07

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie nakazu rejestracji odbiornika radiofonicznego i ustalenia opłaty za jego użytkowanie

III OZ 929/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej

I OZ 23/21 - Postanowienie NSA z 2021-02-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie opłaty adiacenckiej