Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Infrastruktury X

I OSK 4261/18 - Postanowienie NSA z 2021-09-29

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OSK 3960/18 - Postanowienie NSA z 2021-09-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2934/18 - Postanowienie NSA z 2021-09-07

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w części

I OSK 1324/18 - Postanowienie NSA z 2021-10-19

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

III OZ 315/21 - Postanowienie NSA z 2021-05-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia linii brzegu potoku

I OSK 44/19 - Postanowienie NSA z 2021-07-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa w przedmiocie ustalenia odszkodowania

I OZ 216/21 - Postanowienie NSA z 2021-06-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

I OZ 214/21 - Postanowienie NSA z 2021-06-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania

I OZ 23/21 - Postanowienie NSA z 2021-02-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie opłaty adiacenckiej

III OZ 929/21 - Postanowienie NSA z 2021-11-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej
1   Następne >   2