Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X

I OSK 2840/17 - Wyrok NSA z 2019-09-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

II SA/Wa 1826/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SAB/Lu 64/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-09-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

I OSK 2767/17 - Wyrok NSA z 2019-09-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie opróżnienie lokalu mieszkalnego

I OSK 2163/17 - Postanowienie NSA z 2019-09-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II GZ 168/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Bydgoszczy , nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia skargi na decyzję w sprawie kary pieniężnej z tytułu niezwrócenia licencji na wykonywanie transportu drogowego

II GZ 165/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Bydgoszczy , nr [...] w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w sprawie kary pieniężnej z tytułu niezwrócenia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksów...

II GZ 166/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Bydgoszczy , nr [...] w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w sprawie kary pieniężnej z tytułu niezwrócenia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

II GZ 167/19 - Postanowienie NSA z 2019-09-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Bydgoszczy , nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu niezwrócenia licencji na wykonywanie transportu drogowego

I OSK 2893/17 - Wyrok NSA z 2019-09-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy zmiany decyzji
1   Następne >   +2   +5   +10   13