Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol

II SAB/Wa 551/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

III OSK 2764/21 - Wyrok NSA z 2021-01-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania dyscyplinarnego

II SA/Wa 1781/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów ustawy

III OSK 1931/21 - Wyrok NSA z 2021-01-12

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SA/Wa 889/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów ustawy

I OSK 2188/20 - Wyrok NSA z 2021-01-20

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

II SAB/Wa 713/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-02-09

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie stosowania przepisów

II SA/Wa 1730/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów ustawy

I OSK 2187/20 - Wyrok NSA z 2021-01-20

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2727/20 - Wyrok NSA z 2021-01-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze sprzeciwu M.D. i T.M. od decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , znak: [...] w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty
1   Następne >   +2   +5   +10   82