Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1533/12 - Wyrok NSA z 2014-01-24

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OSK 2173/12 - Wyrok NSA z 2014-03-28

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I OSK 849/13 - Wyrok NSA z 2014-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z dniem 1 stycznia 1999 r. nieodpłatnie prawa własności nieruchomości

I OSK 83/14 - Wyrok NSA z 2014-05-27

Skarga o stwierdzenie nieważności decyzji