Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

I OSK 1605/14 - Wyrok NSA z 2016-04-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1604/14 - Wyrok NSA z 2016-04-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I OSK 1642/14 - Wyrok NSA z 2016-04-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 2006/14 - Wyrok NSA z 2016-04-13

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OSK 1769/14 - Wyrok NSA z 2016-04-13

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II OSK 1921/14 - Wyrok NSA z 2016-04-06

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

II GSK 2342/14 - Wyrok NSA z 2016-04-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy wydania dyplomu kapitana

I OSK 1535/14 - Wyrok NSA z 2016-04-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1691/14 - Postanowienie NSA z 2016-04-08

Skargi kasacyjne A. I. i M. P. od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg A. I., I. P.i M. P. na decyzję Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1686/14 - Wyrok NSA z 2016-04-08

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość
1   Następne >   2