Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej X

I SA/Wa 2916/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-28

Skarga Prezydenta [...] na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 3170/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-28

Skarga Prezydenta [...] na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

II OSK 1905/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

I SA/Wa 2947/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 2952/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 3201/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość

VII SA/Wa 585/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-20

Wniosek w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

I SA/Wa 2439/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...]

VII SA/Wa 1957/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-08-19

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie odmowy wydania poświadczenia zgodności wyposażenia i warunków lokalowych dla stacji kontroli pojazdów

I OZ 640/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej
1   Następne >   3