Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X

VI SA/Wa 1071/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-16

Skarga Z. R. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 2080/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-26

Skarga E. N. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podleganiu obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 2206/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-09

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

VI SA/Wa 2081/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 1757/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-06

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego postanowił: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie.

VI SA/Wa 2080/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie odmowy przyznania refundacji na rurki tracheotomijne oraz filtry do rurek tracheotomijnych

VI SA/Wa 1757/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-29

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w związku ze skargą S. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie oddalenia odwołania dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu ofert na zawieranie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

VI SA/Wa 1281/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-26

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 602/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-18

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie refundacji kosztów leczenia

VI SO/Wa 22/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-02

Wniosek M. P. o wymierzenie organowi grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
1   Następne >   +2   +5   +10   30