Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X

VI SA/Wa 1514/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-12

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie niewyrażenia zgody na leczenie poza granicami kraju

VI SA/Wa 1895/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z [...] maja 2015 r., nr [...] w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 162/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-05

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

VI SA/Wa 2916/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 2780/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-14

Skarga G. Sp. z o.o. z siedzibą w Ł. na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z [...] sierpnia 2015 r., Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu postanowił sprostować z urzędu oczywistą omyłkę w sentencji postanowienia WSA w Warszawie z 16 grudnia 2015 r., sygn. akt VI SA/Wa 2780/15, w ten sposób, że w punkcie 2 sentencji wyroku zamiast '100 (sto)' wpisać '200 (dwieście)'.

VI SA/Wa 1968/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-19

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu

VI SA/Wa 1090/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z [...] lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego

VI SA/Wa 2918/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym

VI SA/Wa 2921/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-03

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym

VI SA/Wa 2514/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie ustalenia podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego
1   Następne >   +2   +5   +10   53